• SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI
  • Bertaqwa, Berprestasi, Mandiri, Berkarakter Bangsa dan Berwawasan Lingkungan
#Smanegeri4bukittinggi
Pelaksanaan Penilaian Harian melalui CBT
Pelaksanaan Penilaian Harian melalui CBT

 Pelaksanaan Penilaian Harian melalui CBT   Pada kegiatan pembelajaran seringkali ditemui beberapa permasalahan, salah satunya sistem yang masih konve

03/09/2019 22:15 WIB - Administrator